1 Bobath-therapie > Kinesitherapie Diksmuide - De Cirkel

Bobath-therapie

Bobath-therapie is een therapie die zich voornamelijk richt op kinderen en volwassenen met een hersenletsel, maar ook kinderen met motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking.

Onze praktijk richt zich op het behandelen van kinderen. Deze kinderen hebben problemen met bewegen.

De oorzaak is de aansturing vanuit de hersenen en de problemen uiten zich in de motoriek. Als therapeut kunnen wij een betere houding uitlokken, waardoor deze spierspanning genormaliseerd wordt. Hierdoor kan het kind 'normale' bewegingen ervaren. Het voorkomen van orthopedische problemen (zoals contracturen e.d.), het adviseren van een juiste zithouding, het zoeken naar aangepaste middelen om zich te kunnen verplaatsen, zelfstandig kunnen aankleden, eten,… zijn eveneens van belang.

Kinderen die in aanmerkingen komen voor deze therapie zijn:

  • kinderen met CP
  • kinderen met motorische ontwikkelingsvertraging
  • prematuren
  • spina bifida
  • spierziektes
  • syndromen
  • ...

www.bobath.be