1 Kaakgewricht problemen > Kinesitherapie Diksmuide - De Cirkel

Kaakgewricht problemen

Kaakgewricht problemen (temporo-mandibulaire dysfunktie)

Een probleem (of dysfunctie) van het temporomandibulair gewricht (of kaakgewricht) kan leiden tot diverse symptomen:

  • pijn in kaak/nek/hoofd
  • tandpijn
  • Beperkte mondopening
  • Krakend gewicht bij kauwen of openen van de mond
  • Oorsuizen
  • ...

Via een gespecialiseerd onderzoek bepaalt de therapeut of het probleem ligt bij de spieren rond het kaakgewricht of bij het gewricht zelf. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Gespannen spieren worden behandeld via dry needling, massage, triggerpunt behandeling en oefeningen. Via manuele technieken zorgen we ervoor dat het kaakgewricht terug optimaal functioneert.